ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Σε κάθε έργο συντήρησης που αναλαμβάνουμε, σχεδιάζεται και εφαρμόζεται συγκεκριμένη διαδικασία για κάθε πελάτη. Αναπτύσσεται και καταγράφεται ο χρόνος απόκρισης, το αντικείμενο και τα κόστη των συγκεκριμένων εργασιών, ο τρόπος ενημέρωσης και έγκρισης, και υλοποιούνται στο ακέραιο και εντός του προβλεπόμενου χρόνου τα συμφωνηθέντα.

Διαθέτουμε την εμπειρία και τα στελέχη για να παρέχουμε:

 • Ετήσιο χρονοδιάγραμμα εργασιών προληπτικής συντήρησης.
 • Τακτικό έλεγχο της κατάστασης του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων.
 • Πολιτική ορθής εκτέλεσης εργασιών προληπτικής συντήρησης.
 • Εικοσιτετράωρη εξυπηρέτηση για κάλυψη αιφνίδιων βλαβών.
 • Αναβάθμιση ή επέκταση υφισταμένων εγκαταστάσεων.

Για κάθε έργο συγκροτούμαι ομάδες ετοιμότητας, με τις απαιτούμενες ειδικότητες, για να επιτευχθεί αποτελεσματικά ο επιθυμητός στόχος.

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες συντήρησης όποτε προκύψει ανάγκη, ανταποκρινόμενη σε κλήσεις για έκτακτες επεμβάσεις μέσω του βλαβοληπτικού κέντρου.

Καλύπτουμε τη συντήρηση:

 • οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • εγκαταστάσεων ψύξης και θέρμανσης
 • εγκαταστάσεων αερισμού, φωτισμού και κίνησης
 • υποσταθμών μέσης τάσης
 • συστημάτων και δικτύων ασθενών ρευμάτων
 • BMS
 • δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης
 • δικτύων οπτικών ινών

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ